นายมาจินรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารศาสนาแห่งอิสลาม(SARA) พร้อมด้วยรองประธานสมาคมอิสลามแห่งประเทศจีนจากเขตปกครองตนเองเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศจีนซึ่งเดินทางมาถึงมาดีนะห์ได้กล่าวต้อนรับกลุ่มผู้แสวงบุญที่สนามบิน

ในปีนี้ชาวจีนมุสลิมมากกว่า 12,000 คน จะเดินทางไปที่มักกะห์เพื่อประกอบพิธีฮัจย์ พวกเขาจะดำเนินการในเที่ยวบินเช่าเหมาลำ ซึ่งเดินทางจากกรุงปักกิ่งและเมืองหลวงของจังหวัดต่างๆ รวมทั้ง Urumqi of Xinjiang และ Lanzhou เมืองหลวงของจังหวัดกานซูไปทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีนไปยังมาดีนะห์ ผู้แสวงบุญจะพักอยู่ในมาดีนะห์ 5 วันจากนั้นขึ้นรถบัสไปยังนครมักกะห์สำหรับประกอบพิธีฮัจย์

สมาคมได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่มากกว่า 60 คน เพื่อให้คำแนะนำและบริการด้านการรักษาพยาบาลและการรักษาความปลอดภัยแก่ผู้แสวงบุญซึ่งช่วยให้พวกเขาดำเนินการแสวงบุญได้อย่างปลอดภัยและเป็นระเบียบ

แบ่งปัน