ปากีสถานประณามเหตุโจมตีมัสยิดอัลอักซอ และเรียกร้องให้ประชาคมระหว่างประเทศดำเนินการอย่างเร่งด่วนเพื่อยุติการล่วงละเมิดของอิสราเอล

ปากีสถานประณามอย่างรุนแรงต่อการโจมตีมัสยิดอัล-อักซอโดยเจ้าหน้าที่ยึดครองของอิสราเอล และเรียกร้องให้ประชาคมระหว่างประเทศดำเนินการอย่างเร่งด่วนเพื่อยุติการล่วงละเมิดของอิสราเอลในดินแดนที่ถูกยึดครอง

สำนักงานต่างประเทศระบุในถ้อยแถลง “ปากีสถานขอประณามการโจมตีมัสยิดอัลอักซอโดยสมาชิกผู้มีอำนาจยึดครองของอิสราเอลและสมาชิกสภาเนสเซ็ตภายใต้การคุ้มครองของกองกำลังยึดครองของอิสราเอล”

ระบุว่าการละเมิดความศักดิ์สิทธิ์ของสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดแห่งหนึ่งในศาสนาอิสลามถือเป็นเหตุการณ์ที่น่าตำหนิอีกเหตุการณ์หนึ่งในการกระทำที่ทวีความรุนแรงขึ้นของชาวอิสราเอลที่ไม่เคารพต่อความรู้สึกทางศาสนาของชาวมุสลิมกว่า 1.5 พันล้านคนทั่วโลก

“เราขอย้ำว่าการกระทำดังกล่าวไม่สอดคล้องกับสิทธิที่จะมีเสรีภาพในการแสดงออกและศาสนาหรือความเชื่อของชาวปาเลสไตน์ เป็นการท้าทายกฎหมายและบรรทัดฐานด้านมนุษยธรรมและสิทธิมนุษยชนทั้งหมด” ปากีสถานเรียกร้องให้ประชาคมระหว่างประเทศดำเนินการอย่างเร่งด่วนเพื่อยุติการละเมิดของอิสราเอลในดินแดนที่ถูกยึดครองซึ่งมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างเด่นชัดตั้งแต่ต้นปีนี้

แบ่งปัน