โรงแรม ซี.เอส. ปัตตานี จังหวัดปัตตานี นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในที่ประชุมทีมเซลล์แมนจังหวัดปัตตานี โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี หัวหน้าส่วนราชการ พาณิชย์จังหวัด ประมงจังหวัด ภาคเอกชน และทีมเซลล์แมนจังหวัดปัตตานี ในทุกภาคส่วน เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ เพื่อเร่งติดตามประเด็นต่าง ๆ ที่ทางกระทรวงได้วางแผนงานเอาไว้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องแรงงานต่างด้าวที่แอบมาเป็นผู้ประกอบการซะเอง ซึ่งเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมาย รวมถึงปัญหาในเรื่องของการจัดระเบียบขององค์การสะพานปลาจังหวัดปัตตานี โดยเฉพาะในเรื่องของตลาดจำหน่ายสินค้า ที่ยังคงเป็นปัญหาค้างคาอยู่ในขณะนี้ และรวมถึงการติดตามข้อเสนอจากภาคเอกชน 5 เรื่อง ได้แก่ 1.ขอสนับสนุนงบประมาณเพื่อจัดงาน “ตานีกะเบอะนิ” 2.สนับสนุนงบประมาณส่งเสริมย่านการค้า และแหล่งท่องเที่ยวกิจกรรมกินเที่ยว@ปัตตานี เมืองน่าอยู่ ผู้คนน่ารัก 3.ขอสิทธิพิเศษให้สินค้าในจังหวัดชายแดนใต้จำหน่ายในห้างโมเดิร์นเทรด 4.สนับสนุนและส่งเสริมศูนย์กลางอาหารฮาลาลปัตตานีสู่ครัวโลก และ 5.ผู้กอบการอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องประมงกำลังจะปิดตัวลงเนื่องจากกฎหมายประมง

นอกจากจากนี้ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ จะลงนาม MOU มหาวิยาลัยฟาฏอนี เพื่อเดินหน้านโยบายโครงการที่สำคัญของกระทรวงพาณิชย์ คือ “ปั้นเจนซี ให้เป็นซีอีโอ โดยสำหรับในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ถือเป็นกรณีพิเศษ ก็คือจะให้เป็นซีอีโอที่มุ้งเน้นในการทำธุรกิจในเรื่องฮาลาล โดยเฉพาะทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะตลาดในตะวันออกกลาง และอีกหลายประเทศในโลกที่เป็นประเทศทีมีมุสลิม รวมทั้งตลาดจีน โดยเฉพาะมณฑลกานซู ประเทศจีน ที่มีชาวมุสลิมเป็นจำนวนมาก ซึ่งกำลังจะทำ Mini FTA กับมณฑลกานซู ซึ่งถือว่าเป็นตัวอย่างตลาดต่างประเทศ ในเรื่องสินค้าฮาลาล ซึ่งจะได้ฝึกน้อง ๆ นักศึกษามหาวิทยาลัย หรือสถาบันอาชีวะระดับปริญญาตรีใน 5 สถาบันในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยตั้งเป้าว่าจะทำให้ได้ในปีนี้ จำนวน 1,000 คน เพื่อเป็นแม่ทัพทางธุรกิจรุ่นใหม่ที่จะบุกตลาดในประเทศและต่างประเทศต่อไป

ที่มา : ThaiNews

แบ่งปัน