เทศบาลเมืองปัตตานี จัดโครงการปลูกต้นไม้ร่วมใจ สายใยสามวัฒนธรรม เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 28 กรกฎาคม 2561

วันนี้ 26 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00น. ที่สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ อำเภอเมืองปัตตานี นายลือชัย เจริญทรัพย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานเปิดโครงการปลูกต้นไม้ร่วมใจ สายใยสามวัฒนธรรม ซึ่งเทศบาลเมืองปัตตานี จัดขึ้น โดยมีแขกผู้มีเกียรติ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ครู นักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม กว่า 500 คน

นายพิทักษ์ ก่อเกียรติพิทักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองปัตตานี กล่าวว่า เนื่องด้วยต้นรวงผึ้ง เป็นต้นไม้ประจำพระองค์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 จึงได้จัดปลูกต้นรวงผึ้งเพื่อความเป็นสิริมงคล ภายในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ปัตตานี พร้อมจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ร่วมใจ สายใยสามวัฒนธรรม ด้วยการปลูกต้นไม้ อันเป็นสัญลักษณ์ของพี่น้องชาวปัตตานีทั้งสามเชื้อชาติ คือ ชาวไทยพุทธ ชาวไทยมุสลิม และชาวไทยเชื้อสายจีน โดยใช้ต้นโพธิ์ แทนสัญลักษณ์ไทยพุทธปลูกโดยพระสิริจริยาลังการ เจ้าคณะจังหวัดปัตตานี ต้นอินทผลัม สัญลักษณ์แทนไทยมุสลิมปลูก โดยนายแวดือราแม มะมิงจิ ประธานกรรมการอิสลามจังหวัดปัตตานี และปลูกต้นหลิว แทนสัญลักษณ์ไทยเชื้อสายจีน ปลูกโดย นายชูเกียรติ ปิติเจริญกิจ รวมทั้งร่วมกันปลูกต้นไม้อื่น ๆ อีกหลายชนิด ณ บริเวณภายในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์

ซึ่งนอกจากจะเป็นการเฉลิมพระเกียรติ และแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ แล้ว ยังเป็นการสร้างความรักความสามัคคีของการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขและยั่งยืนตลอดไป รวมทั้งยังทำให้สวนสมเด็จ เป็นสวนสาธารณะที่มีความเป็นธรรมชาติ ร่มรื่น ด้วยต้นไม้หลากหลายชนิด เหมาะแก่การพักผ่อนหย่อนใจ ออกกำลังกาย การจัดกิจกรรมต่าง ๆ และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สะอาดสวยงาม ประชาชนทุกเชื้อชาติ ศาสนา สามารถเข้ามาใช้บริการอย่างอย่างมีความสุข

 

ที่มา : ThaiNews

 

2

.

3

.

4

.

5

.

6

.

7

.

8

.

1

แบ่งปัน