จังหวัดปัตตานีจัดแข่งขันจักรยาน Pattani Signature Ride

วันที่ (17 กันยายน 2560) ที่ลานอเนกประสงค์ บริษัท ชูเกียรติยนต์ จำกัด นายพงศ์เทพ ไข่มุกด์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานเปิดจังหวัดปัตตานี จัดแข่งขันจักรยาน Pattani Signature Ride โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ แขกผู้มีเกียรติ นักกีฬาและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรม กว่า 550 คน

นายจรูญ แก้วมุกดากุล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปัตตานี กล่าวว่า การจัดแข่งขัน จักรยาน Pattani Signature Ride ในวันนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและยกระดับกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาให้ได้มาตรฐาน และสร้างกระแสการออกกำลังกายตามวาระปัตตานีเมืองกีฬา ซึ่งแบ่งการแข่งขันเป็น 3 ประเภท คือ วีไอพี 30 กม. ทั่วไป 30 กม. และประเภท ซิกเนเจอร์ (Signature) ระยะทาง 50 กม. และแบ่งเป็นประเภทเสือหมอบและเสือภูเขา อีก 6 รุ่น ใช้เส้นทางหลวงสาย 418 ปัตตานี-ยะลา เป็นเส้นทางแข่งขัน มีนักกีฬาจักรยานจากจังหวัดต่าง ๆ ในภาคใต้มาร่วมกิจกรรม 550 คน

ภายหลังการแข่งขันได้มีพิธีมอบรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศประเภทต่าง ๆ รวมทั้งการจับสลากหางบัตรเพื่อมอบของขวัญแก่ผู้โชคดีด้วย

01

02

 

แบ่งปัน