นายเศรษฐ์ อัลยุฟรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ร่วมกับ จังหวัดปัตตานี , วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี , มหาวิทยาลัยฟาฏอนี, สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด , สภาความร่วมมือองค์กรสตรีมุสลิมเพื่อสันติภาพ , สมาคมสตรีไทยมุสลิมจังหวัดปัตตานี และมูลนิธิมะดีนะตุสสลาม (ปัตตานีจายา) ร่วมกันจัดโครงการวันพบปะมุสลีมะห์ ครั้งที่ 14 ประจำปี 2562 “หัวใจแห่งสันติภาพ ในสังคมพหุวัฒนธรรม” ระหว่างวันที่ 6-7 กรกฎาคม 2562 ณ โครงการมาดีนะตุสสลาม (ปัตตานีจายา) ตำบลบานา อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี เพื่อพัฒนาศักยภาพ เสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัวและชุมชน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสตรีในการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อการขับเคลื่อนสู่สังคมแห่งสันติภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม ตลอดจนนำความรู้ไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตบนพื้นฐานคุณธรรมจริยธรรม โดยได้รับเกียรติจาก นายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี เป็นประธานในพิธี พร้อมกับ YB. Puan Hahah Fuziyah Binti Salleh (ยางบาฮากียอ-ปูวัน-ฮัจญะห์-ฟูซียะห์-บินที-ซัลและห์) รัฐมนตรีช่วยประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ประเทศมาเลเซีย และมีสตรีมุสลิม จากทั่วสารทิศเข้าร่วมงานกว่า 20,000 คน

โอกาสนี้ นายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี กล่าวว่า นับจากอดีตจนถึงปัจจุบัน สตรีไม่ได้มีบทบาทและความสำคัญในฐานะแม่ผู้ให้กำเนิด แต่สตรีเป็นขุมพลังที่ยิ่งใหญ่ในการสร้างครอบครัว สร้างรากฐานของสังคม สร้างอนาคตของชาติให้แข็งแกร่งและมั่นคง เพื่อนำไปสู่การพัฒนาในทุกมิติ

ภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ การปาฐกถา เวทีเสวนา บรรยายจากวิทยากรรับเชิญ และผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งในและต่างประเทศ “หัวใจแห่งสันติในสังคมพหุวัฒนธรรม”/ “บทบาทสตรีกับการสร้างสันติภาพ”/ “ครอบครัวกับการสร้างสันติภาพ” สันติภาพในสังคมพหุวัฒนธรรม ตามแนวทางศาสนทูต มูฮัมมัด , วากัฟรากฐานการสร้างสันติภาพที่ยั่งยืน, ไฮปาร์ค ในหัวข้อ “สตรีและการวากัฟสู่การสร้างสันติภาพที่ยั่งยืน”, บทบาทของสตรีในสังคมพหุวัฒนธรรม , เสียงเรียกสันติภาพสู่ความดีที่ไม่สิ้นสุด และการแสดงอานาซีด , Talk Show หัวข้อ “แม้เราต่างกัน แต่หัวใจเรารักกัน” นอกจากนี้ มีการจัดแสดงจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง สินค้า OTOP เครื่องแต่งกายมุสลิม และอื่นๆ อีกมากมาย

ขอเชิญชวนมุสลีมะห์ ตลอดจนผู้สนใจ ร่วมงานวันพบปะมุสลีมะห์ ครั้งที่ 14 ประจำปี 2562 “หัวใจแห่งสันติภาพ ในสังคมพหุวัฒนธรรม” ระหว่างวันที่ 6-7 กรกฎาคม 2562 ณ โครงการมาดีนะตุสสลาม (ปัตตานีจายา) ตำบลบานา อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี

#วันพบปะมุสลีมะห์ ครั้งที่ 14 ประจำปี 2562 #หัวใจแห่งสันติภาพในสังคมพหุวัฒนธรรม #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT#ILOVETHAILAND

 

ที่มา : ThaiNews

แบ่งปัน