ที่บริเวณสนามศักดิ์เสนี ปัตตานี นายพงค์เทพ ไข่มุกด์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานเปิดการจัดงานมหกรรมการทดสอบการอันเชิญพระมหาคัมภีร์ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ครั้งที่ 12 โดยมีผู้เข้าร่วมชิงทั้ง 14 จังหวัดภาคใต้ ทั้งชายและหญิงจำนวน 34 คน ในการที่จะเลือกหาตัวแทนจำนวน 5 คนเข้าทดสอบในระดับประเทศอีกครั้งในช่วงเทศกาลงานเมาลิดกลางที่สวนอัมพร กรุงเทพมหานคร ก่อนที่นำตัวแทนระดับประเทศเข้าชิงชนะเลิศ ระดับนานาชาติที่ประเทศมาเลเซีย

นายพิทักษ์ ก่อเกียรติพิทักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองปัตตานี กล่าวว่า จังหวัดปัตตานี ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม ซึ่งชาวมุสลิมจะนำหลักธรรมคำสั่งสอนที่มีอยู่ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอ่าน มาใช้เป็นหลักในการดำเนินชีวิตและเพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้พี่น้องมุสลิมได้ประกอบศาสนกิจ สามารถนำหลักธรรมคำสั่งสอนมาประพฤติปฏิบัติได้อย่างถูกต้องยิ่งขึ้น รวมทั้งเพื่อเป็นการสร้างความสามัคคี ความสัมพันธ์อันดีระหว่างพี่น้องชาวมุสลิมด้วยกันเองและพี่น้องต่างศาสนา

จากการจัดงานในครั้งนี้ได้มีประชาชนในจังหวัดปัตตานีและจังหวัดใกล้เคียง ให้ความสนใจร่วมชมงานเป็นจำนวนมาก ซึ่งกิจกรรมในงานประกอบด้วยการทดสอบกอรี โดยนักกอรีจากทั่วภูมิภาคของประเทศ และการทดสอบกอรีระดับภาคใต้ โดยคณะกรรมการตัดสินจากสมาคมกอรีแห่งประเทศไทย

แบ่งปัน