วันที่ 8 ก.พ. 62 ที่มัสยิดนูรุลอีบาดะห์ ตำบลดุซงญอ อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส นายสมหวัง เรืองเพ็ง ปลัดจังหวัดนราธิวาส ลงพื้นที่เยี่ยมมัสยิดและพบปะผู้นำศาสนา ตามโครงการประชารัฐร่วมใจ สู่ใต้สันติสุข สร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาสำคัญเพื่อเสริมสร้างสันติสุข จังหวัดนราธิวาส โดยมีนายชัยเดช ปาละวงศ์ นายอำเภอจะแนะ นายสมศักดิ์ นามตาปี เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส นายกิตตินันท์ เซ็งกะสะรี ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง หัวหน้าส่วนราชการ ประชาชนในพื้นที่ร่วมต้อนรับ พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค โดยมี อิหม่าม คอเต็บ บิหลั่น กรรมการมัสยิด และประชาชนในพื้นที่ ให้การต้อนรับและร่วมพบปะพูดคุย

นายสมหวัง เรืองเพ็ง ปลัดจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า การออกเยี่ยมมัสยิดครั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้นำศาสนา ประชาชน และเยาวชน ส่งเสริมให้มัสยิดเป็นศูนย์กลางในการสร้างความรัก ความสามัคคี และเป็นโอกาสที่ดีที่หน่วยงานราชการจะได้มีโอกาสพบปะกับประชาชนในระดับพื้นที่ ได้ชี้แจงนโยบายและแนวทางการบริหารราชการของจังหวัด ตามนโยบาย “7 วาระนราน่าอยู่อย่างยั่งยืน”ของผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส “

ทั้งนี้ การพัฒนาและแก้ไขปัญหาในหมู่บ้านชุมชน จะต้องมีการเสริมสร้างความเข้าใจอันดีกับประชาชนในการเรียนรู้การอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมอย่างสันติสุข และมีทัศนคติที่ดีต่อภาครัฐ โดยการระดมความร่วมมือจากผู้นำศาสนาให้เข้ามามีส่วนร่วม รวมทั้งเป็นแนวร่วมของทางราชการในการเสริมสร้างสันติสุขในพื้นที่ และส่งเสริมให้ผู้นำศาสนาเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาจังหวัดมากขึ้น

 

ที่มา : ThaiNews

 

1

.

2

.

4

.

5

.

6

แบ่งปัน