ปลัดจังหวัดกระบี่ นำคณะหัวหน้าส่วนราชการออกพบปะเยี่ยมเยียนชาวไทยมุสลิมใน “เดือนรอมฎอน ฮ.ศ.1439” ที่มัสยิดดารุ้ลเอี๊ยะซาน บ้านห้วยน้ำแก้ว ตำบลหน้าเขา อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่

วันนี้ 30 พฤษภาคม 2561 ที่มัสยิดดารุ้ลเอี๊ยะซาน บ้านห้วยน้ำแก้ว หมู่ที่ 6 ตำบลหน้าเขา อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ พันตำรวจโท หม่อมหลวง กิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ มอบหมายให้นายสมโภช โชติชูช่วง ปลัดจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยนายอรุณ สิงห์อินทร์ นายอำเภอเขาพนม และนายอัสนาวี มุคุระ ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ นำหัวหน้าส่วนราชการ พบชาวไทยมุสลิมในโอกาสเดือนรอมฎอน ปีฮิจเราะห์ศักราช 1439 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ที่เข้าร่วมประกอบด้วย ประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี่ ท้องถิ่นจังหวัด ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด สถิติจังหวัดพลังงานจังหวัด กรรมการอิสลามประจำจังหวัด ประธานอิหม่ามประจำอำเภอ ธนาคารอิสลามจำกัด สาขากระบี่ และจิตอาสามูลนิธิสมาคมต่าง ๆ เข้าร่วม

โครงการนี้ เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนการประกอบพิธีกรรม ตามความเชื่อศรัทธาของชาวไทยมุสลิม เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างชาวไทยมุสลิมกับผู้นับถือศาสนาอื่น ๆ ด้วยกำหนดให้มีการจัดกิจกรรมร่วมพบปะแสดงความยินดี และร่วมพิธีละศีลอดในพื้นที่อำเภอต่าง ๆ 7 อำเภอ 7 มัสยิด ซึ่งจังหวัดได้มีการจัดเตรียมด้วย

นายสมโภช โชติชูช่วง ปลัดจังหวัดกระบี่ กล่าวว่า จังหวัดกระบี่ ได้จัดโครงการออกเยี่ยมศาสนสถานต่าง ๆ ใน 7 อำเภอ 7 มัสยิด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพบปะพี่น้องประชาชนในพื้นที่ เพื่อสร้างความรัก ความสามัคคี และร่วมกันขับเคลื่อนจังหวัดกระบี่ และเดือนนี้เป็น “เดือนรอมฎอน” เป็นเดือนที่ทรงความประเสริฐเหนือเดือนอื่น ๆ ตรงที่ศาสนกิจสำคัญ ได้แก่ การถือศีลอดถูกกำหนดให้มุสลิมที่บรรลุนิติภาวะแล้วต้องปฏิบัติกันในเดือนนี้ เป็นช่วงเวลาที่มุสลิมทุกคนพึงใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อความสำเร็จและการปฏิบัติอันจะนำการเปลี่ยนแปลงที่ดีมาสู่ตนเอง

 

ที่มา : ThaiNews

 

14

.

12

.

13

.

15

.

16

แบ่งปัน