เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 27 ส.ค.61 นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ผู้นำศาสนา ประกอบด้วย ผู้นำศาสนาพุทธ พระราชเมธากรกวี เจ้าคณะจังหวัดเพชรบุรี ผู้นำศาสนาอิสลาม นายซ้อน โครงเซ็น ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเพชรบุรี ผู้นำศาสนาคริสต์ คือ คุณพ่อเปโตร์กิติเดช รุจิรัตน์ และศาสนาจารย์พรชัย อมตเลิศสกุล หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชน ร่วมกิจกรรมรวมพลังทางศาสนาเสริมสร้างความสมานฉันท์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมพริบพรี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี

สำหรับกิจกรรมทุกศาสนาดำเนินการตามพิธีการ ของแต่ละศาสนา โดยนายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานประกอบกิจกรรมทางศาสนา 3 ศาสนา นอกจากนั้น ได้จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ในด้านศาสนากับจังหวัดเพชรบุรีด้วย

 

ที่มา : ThaiNews

 

2

.

3

.

4

.

5

.

6

แบ่งปัน