คณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดนราธิวาส โดยนายซาฟีอี เจ๊ะเลาะ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาส มอบเงินจำนวน 500,000 บาท จากการบริจาคของผู้บริหารมัสยิดในจังหวัดนราธิวาสแก่ทางทีวีสำนักจุฬา เบิกฟ้าอิสลาม โดยมี ดร.วิสุทธิ์ บิลล่าเต๊ะ ประธานคณะกรรมการบริหารรายการสถานีโทรทัศน์สำนักจุฬาราชมนตรี เป็นผู้รับมอบ พร้อมกันนี้ทางมูลนิธิเบิกฟ้าอิสลามได้มอบบัตรไอพลัสเพื่อสมนาคุณจำนวน 30 ใบมูลค่า 30,000 บาท ผ่านท่านประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาส ขออัลลอฮฺทรงประทานควาสำเร็จแก่ผู้เกี่ยวข้องๆ ท่านทั้งโลกนี้และโลกหน้าต่อไป

แบ่งปัน