ท่านทราบหรือไม่ว่าประตูวิหารกะบะฮ์ ที่มหานครมักกะฮ์ ซึ่งเป็นจุดรวมจิตใจของชาวมุสลิมทั่วโลกเป็นไม้จากประเทศไทยและเป็นฝีมือของช่างคนไทย โดย อาจารย์อับดุลเลาะห์ นาคนาวา ณ หมู่บ้านวัฒนธรรมโลกอาหรับ จำลอง นาคนาวาฟาร์ม อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

แบ่งปัน