เมื่อวันที่ 8 มี.ค. 60 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ถอดถอนสมณศักดิ์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

แบ่งปัน