เพื่อให้การกำหนดวันที่ 1 เดือนเซาวาล(วันอีฎิ้ลฟิตริ) ฮิจเราะห์ศักราช 1438 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงประกาศให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมทั่วประเทศดูดวงจันทร์ในวันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2560 หลังเวลาดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้า

แบ่งปัน