ประกาศจุฬาราชมนตรี
วันที่ 1 ของเดือนยะมาดิ้ลอาเคร ฮิจเราะห์ศักราช 1444
ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 25 ธันวาคม พ.ศ.2565

แบ่งปัน