ประกาศจากคณะกรรมการอิสลามจังหวัดตรัง กรณีที่มีชายคนหนึ่งแต่งกายแบบมุสลิมทำพิธีหน้าศาลพระภูมิ ทำให้เกิดการวิพากวิจารณ์ในสังคมมุสลิม

จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดตรัง เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา ณ ร.ร.วิเศษการณ์ อ.กันตัง จ.ตรัง มีมุสลิมได้รับเขิญไปทำพิธีไหว้ศาลพระภูมิจึงปรากฎภาพอย่างที่เห็น

จังหวัดตรัง มีมุสลิมอยู่จำนวนมาก แต่บางส่วนอาจยังมีความรู้ด้านศาสนาไม่มากนัก ซึ่งหลายฝ่ายพยายามเข้าไปให้ความรู้ ซึ่งยังต้องใช้เวลา ใครพอมีความสามารถที่จะนำหลักการที่ถูกต้องไปเผยแพร่ ต้องช่วยร่วมด้วยช่วยกัน

1313320

1313323

1313324

1313321

แบ่งปัน