บุคคลที่เห็นเดือนควรกล่าวอะไร?

ศาสนบัญญัติให้มุสลิมที่เห็นเดือนกล่าวตามที่ท่านนบี(ซ.ล.) กล่าวคือ “อัลลอฮุมมะอะฮิลละฮูอะลัยนา บิลยัมมิวั้ลอีมาน วัสสลามะติวั้ลอิสลาม รอบบีวะรอบบุกั้ลลอฮฺ” (โอ้อัลลอฮฺขอทรงโปรดให้เดือนปรากฎแก่เหล่าข้าฯ ด้วยความมีศิริมงคล ความมีศรัทธามั่น ความสงบสุขและความปลอดภัย) หะดิษบันทึกโดยอิหม่ามอาหมัด

ขอขอบคุณอาจารย์ ชารีฟ ศรีเจริญ
ขอขอบคุณอาจารย์ ชารีฟ ศรีเจริญ
แบ่งปัน