นายหะยีอิสมาแอ ฮารี ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลา เปิดเผยว่า ปัจจุบันเป็นที่ทราบกันดีถึงโรคอันตรายที่กำลังระบาดในประเทศไทย นั่นคือ โรค COVID-19 โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดยะลา ซึ่งโรคที่กำลังระบาดนี้ คือ หนึ่งในบททดสอบที่อัลลอฮฺ ทรงประทานมา และเมื่อใดที่โรคระบาดเกิดขึ้นในบ้านเมืองเรา เราในฐานะมุสลิมต้องมีการป้องกันด้วยการ “รักตัวเอง และรักสังคม” เราต้องป้องกันเพื่อไม่ให้เป็นอันตรายต่อตัวเราเอง และลุกลามเป็นอันตรายต่อคนในสังคม

ดังนั้น ทางสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลา ขอความร่วมมือพี่น้องมุสลิม ถือแนวทางในการปฏิบัติตน เพื่อป้องกันจากโรค COVID-19 ได้แก่ อาบน้ำละหมาด โดยใช้ก็อกน้ำแทนการอาบน้ำละหมาดในอ่างอาบน้ำ ไม่ใช้ผ้าปูละหมาดร่วมกัน ส่วนการให้สลาม โดยไม่ต้องสัมผัสมือ โอบกอด ให้ใช้สัญลักษณ์มือแทน

นอกจากนี้ การละหมาดวันศุกร์ ขอให้อ่านคุตบะห์สั้นๆ เว้นระยะในการละหมาด อิหม่ามให้อ่านโองการที่สั้น ๆ ไม่ใช้ผ้าปูละหมาดของมัสยิด ควรใช้ผ้าปูละหมาดของส่วนตัว ดูแลความสะอาดบริเวณบ้าน มัสยิด ทั้งในและนอก บริเวณอ่างอาบน้ำละหมาด และควรอาบน้ำละหมาดด้วยก็อกน้ำ ให้อิหม่าม คอเต็บ บิล่าล ปฏิบัติตามคำแนะนำจากกระทรวงสาธารณสุข และประกาศจากสำนักจุฬาราชมนตรี ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาค

“…ทั้งนี้ เราต้องมีจิตสำนึก รักตนเองและครอบครัว เราต้องขอพรจากอัลลอฮฺ เพื่อให้เราพ้นจากภัยภิบัติ และพ้นจากโรคร้ายนี้ด้วยเถิด อามีน…”

 

ที่มา : ThaiNews

แบ่งปัน