บันทึกประจำวันที่ 9 มกราคม 2562 : มนุษย์กับองค์กร

“ในท้ายที่สุด ความหมายของ “องค์กร” ที่แท้จริงคือ “ชุมชนของมนุษย์ที่มีชีวิต มีอารมณ์ มีความรู้สึก มีจุดอ่อน จุดแข็ง ไม่หยุดนิ่ง” (human beings)ไม่ใช่สถานที่รวมตัวกันของทรัพยากรมนุษย์เพียงมิติเดียว” (human resource) ด้วยเหตุนี้ การบริหารจัดการองค์กรจึงต้องคำนึงและเข้าถึง “ความเป็นมนุษย์” ที่ดำรงอยู่ภายในองค์กรอย่างแท้จริง

อาจถึงเวลาแล้ว ที่จะต้องมองข้ามภาวะผู้นำแบบบุคคล (enough leadership) และ เอาจริงเอาจังกับภาวะผู้นำของทุกคนในชุมชนที่ต้องมีส่วนร่วมกำหนด “อนาคตขององค์กร” ได้อย่างแท้จริง ซึ่งข้าพเจ้าเรียกสิ่งนี้ว่า “community-ship”

ดังนั้น สมาชิกในองค์กรที่อยากเห็นองค์กรของตนมีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล หรือคิดว่าตัวเองมีอนาคตและความหวังอยู่กับองค์กร ทุกคนต้องช่วยกันสร้าง community-shipให้เกิดขึ้น

ศักยภาพของทุกคนในองค์กรต้องได้รับการรื้อฟื้นและปลุกให้ตื่น เพราะโลกทางการบริหารทุกวันนี้ หวังพึ่งภาวะผู้นำของคนใดคนหนึ่งเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงไม่ได้อีกต่อไป”

(เรียบเรียงจาก หนังสือ Rebalancing Society ปี 2015 เขียนโดยศาสตราจารย์ ดร. เฮนรี มินซ์เบิร์ก ชาวแคนาดา กูรูด้านการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์คนสำคัญในยุคปัจจุบัน)

 

21muslim01_600

 

บันทึกประจำวันที่ 5 มกราคม 2562 : การบริหารจัดการ

ตั้งใจว่าวันหนึ่งหากมีโอกาสจะลองแปลหนังสือ Umar bin Al-Khattab: His Life and Times เขียนโดย Dr. Ali Muhammad Al-Sallabi แต่ไม่รู้ว่าใครแปลแล้วหรือยัง เป็นงานเขียนที่อธิบายถึงประวัติคอลีฟะฮ์ อุมัร บิน คอฏฏอบ ได้ทุกแง่มุม เหตุผลหนึ่งเพราะสนใจบทที่ว่าด้วยการบริหารจัดการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การคัดสรรบุคคลเพื่อทำหน้าที่ตัวแทนของท่าน เรียกว่า “ข้าหลวง” ไปประจำตามหัวเมืองต่างๆ โดยท่านจริงจังกับคุณภาพของคนที่จะส่งไปอยู่กับประชาชน

ท่านมีคำสั่งให้ข้าหลวงทุกคนคำนึงถึงความยุติธรรมต่อประชาชนทุกกลุ่ม ให้รู้ถึงบทบาทหน้าที่ของตนว่าต้องดูแล รับใช้ผลประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้ง ห้ามวางตนเหนือผู้อื่น ให้ถ่อมตนต่อประชาชน นอกจากนี้ ท่านยังริเริ่มการวางนโยบายที่เข้าถึง ตอบสนองความต้องการของคนทุกกลุ่ม การวางระบบโครงสร้างสังคมที่เป็นธรรม และบุคลิกภาพส่วนตัวของท่านที่ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่าย สมถะฯ

มีอาจารย์ที่เคารพท่านหนึ่งเคยแนะนำว่า หากจะเข้าใจคำสอนเชิงประยุกต์ของศาสนทูตมุฮัมมัด ศ้อลฯ ก็ให้ศึกษาระบบสังคมในสมัยคอลีฟะห์อุมัร ผู้ทรงธรรมให้ลึกซึ้ง เพราะท่านได้นำคำสอนมาประยุกต์ใช้ด้านการเมือง การปกครอง การวางนโยบาย การสร้างรัฐสวัสดิการ และวางระบบความยุติธรรมในสังคมได้อย่างน่าสนใจที่สุดอย่างยิ่ง อาจารย์ผมบอกว่า น่าจะตรงกับสิ่งที่ผมพยายามหาคำตอบอยู่ก็เป็นได้…

O’ Allah, I am harsh so make me softer; I am weak so make me stronger; I am stingy so make me generous. (Caliph UMAR Ibn Al-Khattab)

โอ้อัลลอฮ์…ข้าพเจ้าเป็นผู้แข็งกระด้าง โปรดทรงประทานพรให้ข้าพเจ้าเป็นผู้อ่อนโยนด้วยเถิด โอ้อัลลอฮ์..ข้าพเจ้าเป็นผู้อ่อนแอ โปรดทรงประทานพรให้ข้าพเจ้าเป็นผู้เข้มแข็งด้วยเถิด โอ้อัลลอฮ์….ข้าพเจ้าเป็นผู้ตระหนี่ โปรดทรงประทานพรให้ข้าพเจ้าเป็นผู้ที่มีจิตใจเอื้อเฟื้อต่อผู้อื่นด้วยเถิด…(ท่านคอลีฟะห์อุมัร ผู้ทรงธรรม)

 

jp-irvine-jumbo

 

บันทึกประจำวันที่ 4 มกราคม 2562 : เรียนรู้จากผู้รู้กว่า

ผมนั่งสนทนากับรุ่นพี่คนหนึ่งที่มีประสบการณ์ทำงานพัฒนากับองค์กรระหว่างประเทศมาอย่างยาวนาน ขณะนี้พี่คนนี้เป็นผู้บริหารของบริษัทรถยนต์ยี่ห้อดังสัญชาติอเมริกัน พี่เขาอธิบายแนวคิดการพัฒนากับการบริหารให้ฟังในหลายๆประเด็น และพี่เขาสรุปว่า การพัฒนาชุมชน หรือ องค์กรใดก็ตาม เราต้องมองหา “จุดแรกเข้า” เพื่อนำไปสู่จุดอื่นๆให้ได้เสียก่อน เขาเรียกมันว่า “Entry Point” มันอาจเป็นจุดเล็กๆที่ไม่มีใครคิดถึง หรืออาจถูกละเลยไป หรือทุกคนมองข้าม

“จำไว้เสมอนะ ถ้าเราเริ่มต้นจากจุดนี้ได้ มันจะนำพาเราไปสู่จุดอื่นๆที่เราคิดไม่ถึง อย่ามองข้ามการเริ่มต้นจากจุดง่ายๆใกล้ตัว เพราะมันจะส่งผลไปสู่สิ่งที่ยิ่งใหญ่เกินกว่าที่เราจะเข้าใจ และต้องอาศัยความอดทนอย่างมาก หากเราคิดอยู่บนเส้นทางด้านการบริหารและการพัฒนาต่อไป” รุ่นพี่กล่าวทิ้งท้ายก่อนบทสนทนาจบลง ช่างท้าทายเหลือเกินสำหรับนักเรียนด้านนโยบายหลังห้องคนนี้

 

f140cc8c97bb708bb4e928a202ae7cf5

 

บันทึกประจำวันที่ 10 ธันวาคม 2561 : จดหมายถึงลูกสาว

Dear my beloved daughter,

As a distant father, I must say that; it might be a bit late for your aqiqah, but you definitely deserve it. This is your birthright, which is the Islamic welcoming celebration for a new baby, as it is the righteous way of the Prophet of Allah Almighty. The meal of aqiqah is given away to the poor as a charity, the rest is served in a larger community meal with relatives, friends and neighbours. The aqiqah is a way for your parents to show gratefulness, thankfulness and gratitude to Allah Almighty for His blessings of your healthy birth. You should be proud of this occasion. Alhamdulillah.

ลูกสาวของพ่อ..“ทะเลคือของขวัญอันยิ่งใหญ่และความเมตตาจากผู้ทรงสร้างประทานมาให้แก่เรา เป็นแหล่งอาหารขนาดใหญ่ของสิ่งชีวิตทั้งหลาย เป็นแหล่งรวมสิ่งมีชีวิตนานาชนิด ลูกต้องช่วยรักษา และช่วยกันสร้างความสมดุลให้ท้องทะเล เพื่อประโยชน์และอนาคตของมวลมนุษยชาติและสิ่งมีชีวิตอื่นๆต่อไปนะลูก”

….วัลลอฮุอะลัม วะอะลา วะอะห์กัม

แบ่งปัน