บัญญัติ 10 ประการสำหรับชีวิตคู่ เพื่อให้ความรักยั่งยืน

1. อย่าทะเลาะกันเมื่ออยู่นอกบ้าน
2. อย่าทะเลาะกันต่อหน้าลูก
3. อย่าทะเลาะกันในขณะที่อีกฝ่ายหนึ่งเจ็บป่วย
4. ยามทะเลาะกันอย่าขุดคุ้ยคดีความเก่า
5. ยามทะเลาะกันอย่าโยงเข้าหาพ่อแม่ญาติพี่น้องของอีกฝ่ายหนึ่ง
6. ยามทะเลาะกันอย่าใช้วาจาทำร้ายฝ่ายตรงข้าม
7. ยามทะเลาะกันอย่าทำร้ายข้าวของ
8. ยามทะเลาะกันอย่าเอาความตายมาขู่กัน
9. ยามทะเลาะกันอย่าลงไม้ลงมือ
10. ยามทะเลาะกันอย่าเอ่ยของหย่าเป็นอันขาด

ถ้าพบว่าเคยผิดพลาดข้อหนึ่งข้อใด หรือหลายๆ ข้อ อภัยให้แก่ตัวเองและแก่กันและกัน อดีตผ่านไปแล้ว ชีวิตเริ่มต้นใหม่ได้เสมอ…

ที่มา : es.toluna.com

แบ่งปัน