วันพุธที่ 4 ก.ค. 2561 สำนักจุฬาราชมนตรี เผย เมื่อเวลา 13.00 น. นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ กรรมการชมรมภูมิพลังแผ่นดินจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำคณะกรรมการชมรมฯ เข้าเยี่ยมคารวะท่านจุฬาราชมนตรีเพื่อรับโอวาท และหารือแนวทางการดำเนินงานของชมรมฯ เพื่อสืบสานแนวพระราชปณิธานและพระราชภารกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ห้องรับรองสำนักจุฬาราชมนตรี

 

ที่มา : สำนักจุฬาราชมนตรี

 

36650708

.

36800562

.

36724794