ที่ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา บรรยากาศการส่งผู้แสวงบุญที่จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย ซึ่งเป็นเที่ยวบินปฐมฤกษ์ เป็นไปอย่างอบอุ่น โดยมี นายมาหะมะสกรี วาแม รองผู้ราชการจังหวัดสงขลา ประธานพิธีอำนวยพรและส่งชาวไทยมุสลิมเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ในเทศกาลฮัจย์ ประจำปี พ.ศ. 2566 (ฮ.ศ. 1444) พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และคณะทำงานอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้

นายมาหะมะพีสกรี กล่าวว่า การเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ของพี่น้องชาวไทยมุสลิม เป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่ง โดยทุกปีจะมีพี่น้องมุสลิมจากทั่วโลกเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ที่นครมักกะฮ์ ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย เป็นจำนวนมาก นับเป็นแหล่งรวมประชาคมโลกมุสลิมที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของมนุษยชาติที่ทุกคนพร้อมใจกันปฏิบัติอย่างเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในศาสนกิจที่ศาสนาอิสลามกำหนดไว้

สำหรับเที่ยวบินปฐมฤกษ์ ของสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TT8800 หาดใหญ่- มาดีนะย์ นำพาผู้แสวงบุญ จำนวน 266 คน ไปยังนครมักกะฮ์ ประเทศซาอุดีอาระเบีย ขณะที่ ผู้แสวงบุญที่ยืนยันสิทธิ์เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ในปี 2566 มีทั้งหมด 11,892 คน ซึ่งจังหวัดสงขลา มียอดผู้เดินทาง จำนวน 1,339 คน โดยกำหนดเดินทางออกจากท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ จำนวน 52 เที่ยวบิน ประกอบด้วย เที่ยวบินขาไป จำนวน 26 เที่ยวบิน ระหว่างวันที่ 21 พ.ค – 22 มิ.ย. 66 และเที่ยวบินขากลับ จำนวน 26 เที่ยวบิน ระหว่างวันที่ 5 -29 ก.ค.66

ทั้งนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ได้เน้นย้ำให้ผู้เดินทางปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด – 19 และโรคอื่นๆ อย่างเคร่งครัด โดยมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และฝ่ายต่างๆ คอยดูแลอำนวยความสะดวกแก่คณะผู้เดินทางตลอดจนการเดินทางไปยังที่พักในช่วงของการประกอบพิธีฮัจย์ จนเดินทางกลับประเทศไทยด้วยความสะดวกปลอดภัย

ที่มา ThaiNews

แบ่งปัน