สุนัตที่พึงมีกับลูกที่คลอดออกจากครรภ์ของมารดา..

  1. ให้ทำการอะซานที่หูขวาและอิกอมะห์ที่หูซ้ายโดยใวคืออย่ารอเวลา ไม่ว่าเด็กที่คลอดออกมาจะเป็นหญิงหรือชาย บรรดาอุละมาอ์ได้แจงสาเหตุดังกล่าวใว้คือ..

     1.1 ท่านนบี(ซ.ล)ได้ทำการอะซานที่หูของหะซันขณะซึ่งท่านหญิงฟาฏิมะห์ได้คลอดท่านหะซัน

     1.2 เพื่อให้เด็กได้รับฟังการปฏิญานว่าพระเจ้าที่แท้มีองค์เดียว

     1.3 เป็นการขับไล่ชัยฏอนมารร้ายต่างๆ

  1. สุนัตให้อ่านหรือกล่าวข้างหูข้างขวาของเด็กที่คลอดว่า

     : (إني أُعيذها بك وذُريّتها من الشّيطان الرّجيم)

คำอ่าน : อินนีอุอีษุฮาบิ่ก้า ว่าษุรรียะต้าฮามินัชชัยฏอนิรร่อญีม

กล่าวคือ..ให้อ่านใส่หูเด็กที่คลอดมาทั้งเด็กหญิงและชายเพื่อได้เอาตะบัรรุกในอายะห์กุรอาน และเป็นการขอต่ออัลลอฮฺให้ทรงคุ้มครองเด็กจากชัยฏอน

  1. ในมุสนัดอิบนุร่อซีนให้อ่านซูรอฮ์อั้ลอิคลาศที่หูขวาของเด็กที่คลอดออกมา

อีกหลายประการที่อาจนำเสนอในฉบับถัดไป..อินชาอัลลอฮ์

 

 

ขอขอบคุณ อาจารย์อาลี กองเป็ง

แบ่งปัน