น้ำสีใสๆ ออกมาตอนมีอารมณ์ ทําให้เสียศีลอดหรือไม่ ?

ตอบ      น้ำสีใสๆ ที่ออกมาจากอวัยวะเพศทั้งชายและหญิงเมื่อเกิดอารมณ์ทางเพศเรียกว่า “มะซีย์” ไม่ทำให้เสียศีลอด แต่ทำให้เสียน้ำละหมาด เพราะไม่มีหลักฐานบ่งชี้ว่า การมีมะซีย์จะทำให้เสียศีลอด

ขอขอบคุณอาจารย์ ชารีฟ ศรีเจริญ
ขอขอบคุณอาจารย์ ชารีฟ ศรีเจริญ
แบ่งปัน