วันที่ 7 มี.ค. 60 เพจ คลิป HOT ข่าว HIT Ver2 ได้โพสต์คลิป ซึ่งเนื้อหาของคลิประบุว่า กลุ่มคนในคลิปได้รับประทานอาหารที่ร้านแห่งหนึ่งพอกินเสร็จ ได้เรียกเช็คบิล พอพนักงานเก็บเงินมาทวนรายการอาหารทำให้คนในโต๊ะถึงกลับตกใจ เพราะพนักงานทวนรายการอาหารพร้อมคิดเงินกดเครื่องคิดเลขได้เร็วมาโดยไม่ต้องมองเครื่องเลย

 

แบ่งปัน