สถานการณ์หมอกควันไฟป่าจากเกาะสุมาตา ประเทศอินโดนีเชีย ที่เข้าปกคลุมทั่วท้องฟ้าในพื้นที่จังหวัดยะลา เมื่อสองวันก่อนในปริมาณมากและเริ่มส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน ล่าสุดเช้าวันนี้ 20 กันยายน 2562 พบว่าสภาพอากาศในพื้นที่เขตเทศบาลนครยะลา ยังคงมีหมอกควันปกคลุมโดยทั่ว ปริมาณเจือจางเล็กน้อย ซึ่งเป็นผลมาจากในพื้นที่จังหวัดยะลา มีฝนตกตั้งแต่ช่วงเย็นไปจนถึงค่ำ ซึ่งทางจังหวัดยะลา หน่วยงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา เทศบาลนครยะลา เร่งแจ้งเตือนให้ประชาชน กลุ่มเสี่ยงเด็ก คนชรา หญิงมีครรภ์และผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวในกลุ่มโรคทางเดินหายใจ โรคหัวใจและหลอดเลือด เฝ้าระวังสุขภาพ สวมใส่หน้ากากอนามัยเมื่อออกนอกบ้านและลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง

ขณะที่กรมควบคุมมลพิษ รายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศ พื้นที่ภาคใต้ คุณภาพอากาศอยู่ในระดับคุณภาพดีมากถึงเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ สารมลพิษทางอากาศที่ตรวจพบเกินมาตรฐาน ได้แก่ ฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ตรวจพบค่าระหว่าง 11-67 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (g/m3) เกินมาตรฐานที่บริเวณตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา , ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

 

ที่มา : ThaiNews

แบ่งปัน