868161-342323881

อาหรับนิวส์ รายงานว่า (8มี.ค.60) มาดีนะห์-การทำเครื่องหมายสถานะของเมืองมาดีนะห์ ในฐานะเมืองหลวงของการท่องเที่ยวอิสลามในปีพ.ศ. 2017 ผู้คนและผู้แสวงบุญพากันมาที่งานนิทรรศการ “Madinah Ma’zar of Faith” ใกล้กับเมืองกูบาในเมือง

มันซูร มะมูด อัล กัฟฟารี ผู้จัดนิทรรศการกล่าวกับนักท่องเที่ยวอาหรับว่า มีผู้เข้าขมและผู้แสวงบุญหลายเชื้อชาติมาร่วมแสดงในแต่ละวันโดยมีผู้เข้าชม 1,000 ครั้งต่อวัน

นิทรรศการจะเปิดในตอนเช้าและตอนเย็น

อัลกัฟฟารี กล่าวว่า นิทรรศการนี้นำเสนอแง่มุมต่างๆที่เน้นบทบาททางศาสนาและประวัติศาสตร์ที่โดดเด่นของนครมาดีนะห์

วัตถุที่จัดแสดงอยู่ในศูนย์การวิจัยและการศึกษาของมาดีนะห์ ภายใต้การดูแลของมูลนิธิคิง อับดุลอาซิส

นิทรรศการแสดงเรื่องราวของมาดีนะห์ จากด้านต่างๆและตลอดช่วงอายุโดยเฉพาะช่วงยุคของศาสดาพยากรณ์ แสดงให้เห็นถึงสถานที่ที่มีการเปิดเผยของพระเจ้าและให้ประวัติศาสตร์ของท่านศาสดา

นิทรรศการนี้ประกอบด้วยภาพวาดประวัติศาสตร์มัสยิดศาสดา สถาปัตยกรรม และการพัฒนา นอกจากนี้ ยังมีรายละเอียดเกี่ยวกับเผ่าอัลอันซอรฺ รวมถึงรูปแบบสามมิติของมาดีน์ และมัสยิดของท่านศาสดาที่แสดงถึงการพัฒนาเมือง

อัลกัฟฟารี กล่าวว่า มีผู้แปลหลายคนมาร่วมจัดนิทรรศการเพื่อให้ข้อมูลในภาษาอังกฤษ เปอร์เซีย ตุรกี อูรดู และอาหรับ เกี่ยวกับศาสนาและประวัติศาสตร์ของนครมาดีนะห์

นิทรรศการนี้มีทั้งหมด 15 ตอน โดยแต่ละภาพมีภาพเขียนที่แสดงถึงประวัติของนครมาดีนะห์ อัลกัฟฟารี กล่าว

Marking Madinah’s status as the 2017 Capital of Islamic Tourism, crowds and pilgrims flocked to the “Madinah, Ma’zar of Faith”

แบ่งปัน