นายแพทย์นรินทร์รัชต์ พิชญคามินทร์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี ระบุว่า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี มีความห่วงใยต่อพี่น้องชาวไทยมุสลิมในการถือศีลอดในเดือนรอมฎอน สำหรับผู้ป่วยที่ต้องรับประทานยาในระหว่างเดือนรอมฎอน จำเป็นต้องปรับยาบางมื้อให้เข้ากับจำนวนมื้อและเวลาอาหารที่เปลี่ยนไป ส่วนยาที่รับประทานในช่วงก่อนหรือหลังอาหารมื้อเย็น ให้ไปรับประทานหลังละศีลอด โดยยาที่รับประทานก่อนอาหารเย็น สามารถรับประทานร่วมกับการละศีลอดด้วยอินทผาลัมและน้ำได้ จากนั้นค่อยไปละหมาดและกลับมารับประทานอาหารตามปกติ ส่วนยาที่ต้องรับประทานวันละ 3 เวลา จำเป็นต้องดูว่ายาที่ใช้อยู่ เป็นยาที่รักษาตามอาการหรือยารักษาตามโรคที่ไม่สามารถหยุดยาได้ ถ้าเป็นยารักษาโรคตามอาการ สามารถงดมือเที่ยงได้ เหลือรับประทานยาเฉพาะมื้อเช้ากับเย็น แต่หากเป็นยารักษาโรคควรปรึกษาแพทย์ก่อน

สำหรับโรคแทรกซ้อนช่วงถือศีลอด ประกอบด้วยโรคอาหารเป็นพิษ และโรคอุจจาระร่วงอย่างแรง เกิดจากการรับประทานอาหารและดื่มน้ำที่ไม่สะอาด จึงควรระมัดระวังในการรับประทานอาหารให้มากขึ้น หากมีอาการถ่ายอุจจาระเหลวเป็นน้ำ 3 ครั้งขึ้นไปภายใน 24 ชั่วโมง ควรดื่มน้ำผสมน้ำตาลเกลือแร่ หากอาการยังไม่ดีขึ้นควรรีบพบแพทย์ หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขใกล้บ้านโดยเร็ว

แบ่งปัน