นายศรีธรรม ราชแก้ว นายอำเภอบ้านแหลม กล่าวว่า สถานการณ์น้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำอำเภอบ้านแหลม ปัจจุบันยังมีน้ำท่วมขังบางพื้นที่ ประมาณ 10 เซนติเมตร ขณะนี้ได้เร่งการระบายน้ำค้างทุ่ง โดยประสานชลประทานติดตั้งเครื่องสูบน้ำออกจากพื้นที่นาข้าวของเกษรตกร และได้รับการตอบรับจากชาวนาดีใจว่าข้าวไม่ตายแล้ว การแก้ปัญหาครั้งนี้ สร้างความพึงพอใจแก่เกษตรกร

สำหรับพื้นที่การเกษตรหมู่ที่ 9 ปัจจุบันได้เสริมเครื่องสูบน้ำบริเวณคลองตาแฟงผลักดันน้ำข้างวัดศรีษะคาม ให้น้ำไหลลงสู่แม่น้ำเพชร ในเขตเทศบาลตำบลบ้านแหลม ก็ได้รับผลกระทบเล็กน้อยจากร่องน้ำไหลผ่าน เทศบาลได้ทำความเข้าใจกับผู้ได้รับผลกระทบขอความร่วมมือเพื่อให้น้ำระบายได้เร็วขึ้น ความเสียหายของเกษตรกรก็จะลดน้อยลง คาดว่าใช้เวลาระบายน้ำ 1 สัปดาห์ ก็จะไม่มีน้ำค้างทุ่ง

นายศรีธรรม ราชแก้ว นอภ.บ้านแหลม ยังกล่าวว่า ส่วนในพื้นที่หมู่ 2 บริเวณมัสยิดอิสลามุรเราะห์มาน เป็นพื้นที่แรกของบ้านแหลมที่ถูกน้ำท่วมขัง หลังน้ำลด นายอำเภอบ้านแหลม พร้อมด้วย จิตอาสา ดารานักแสดง ชาวบ้าน ได้ร่วมกันพัฒนาฉีดน้ำทำความสะอาด กวาดบริเวณพื้นที่รอบมัสยิด เพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบพิธีทางศาสนาต่อไป

 

ที่มา : ThaiNews

 

0

.

3

.

2

.

4

.

5

แบ่งปัน