เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานใหญ่ไอแบงก์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) จัด “ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่1/2562” โดยในการประชุมดังกล่าวได้มีการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการธนาคารที่ลาออกและสิ้นสุดวาระ จำนวน 2 ท่าน ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติให้ นายระเฑียร ศรีมงคล และนายวุฒิชัย สุระรัตน์ชัย ผู้จัดการธนาคาร เข้ามาดำรงตำแหน่ง กรรมการธนาคาร

นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้พิจารณาเลือกตั้ง นายระเฑียร ศรีมงคล กรรมการธนาคาร ให้ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการธนาคาร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไป

 

43993

.

43994

แบ่งปัน