วันที่ 3 ก.ค. 60 พลเอกประยุทธ์  จ้นทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้เปิดเผยถึงสาเหตุที่ไม่สามารถยกเลิก พรก.แรงงานต่างด้าวที่กำลังเป็นปัญหาอยู่ตอนนี้ เนื่องจากมีผู้ประกอบการหลายรายได้รับความเดือดร้อน และออกมาเคลื่อนไหวรวมถึงมีการเรียกร้องให้ขยายเวลาการบังคับใช้ พรก. ดังกล่าว

โดย พลเอกประยุทธ์  จ้นทร์โอชาได้ให้เหตุผลว่า ตอนนี้ประเทศไทยกำลังเป็นที่จับตามองในเรื่องของการค้ามนุษย์ และยืนยันว่าไม่ต้องการให้ใครเดือดร้อน แต่ก็ไม่สามารถยกเลิกพระราชกำหนดการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว พ.ศ.2560นี้ได้ เพราะที่ผ่านมากฎหมายไม่ดี จึงต้องออกใหม่อีกทั้งยังขอร้องให้ผู้ประกอบการอย่าออกมาเคลื่อนไหวมาก

แบ่งปัน