วันที่ 9 ก.ค. 60 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้เปิดเผยกับสื่อมวลชนว่า ขณะนี้มีความเป็นห่วงพฤติกรรมการดื่มสุราของคนไทยมาก โดยเฉพาะนักดื่มหน้าใหม่ที่เป็นเยาวชนอายุ 15 – 19 ปี ซึ่งมีแนวโน้มดื่มสุรามากขึ้นถึงร้อยละ 4.96 ต่อปี ขณะที่คนไทยใช้เวลาเพียง 4.5 นาทีในการเดินทางไปร้านขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งข้อมูลจากองค์การอนามัยโลกเคยระบุว่า คนไทยดื่มเหล้ามากที่สุดเป็นอันดับที่ 5 ของโลก และเป็นสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนมากที่สุด และก่อให้เกิด การใช้ความรุนแรงในครอบครัว การทะเลาะวิวาท และอาชญากรรม

ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรี ยังใช้โอกาสของเทศกาลเข้าพรรษา เชิญชวนให้คนไทยเดือน ลด ละ เลิกการดื่มสุราอีกด้วย เพื่อผลประโยชน์ต่อตนเอง และช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ประเทศไทย

แบ่งปัน