เมื่อวันที่ 26 ต.ค. 61 ดร. มหาเธร์ โมฮัมหมัด นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย ซึ่งอยู่ระหว่างการเยือนไทยอย่างเป็นทางการ ได้บรรยายพิเศษในหัวข้อ “ความสัมพันธ์ทวิภาคี มาเลเซีย-ไทย ในบริบทอาเซียน” ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยถือเป็นการเยือนไทยเป็นครั้งแรก นับตั้งแต่ดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีมาเลเซีย หลังชนะการเลือกตั้งเมื่อเดือนพฤษภาคม ปีนี้

ดร. มหาเธร์ กล่าวว่า ไทยและมาเลเซียมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ตั้งแต่ก่อนมาเลเซียจะได้รับเอกราชจากอังกฤษ เมื่อ พ.ศ. 2500 และนับได้ว่า ความสัมพันธ์ระหว่าง 2 ประเทศเป็นแบบอย่างของการเป็นเพื่อนบ้านอย่างสันติ เนื่องจากตลอดระยะเวลาแห่งการสานสัมพันธ์ มาเลเซีย และไทยต่างเคารพอธิปไตยซึ่งกันและกัน ถึงแม้จะมีปัญหาความขัดแย้งกันบ้าง แต่ก็สามารถร่วมกันแก้ไขได้ด้วยสันติวิธี และการเจรจา รวมทั้งที่ผ่านมามาเลเซีย ได้รับความช่วยเหลือจากไทยหลายด้าน โดยเฉพาะในช่วงที่มาเลเซีย เพิ่งได้รับเอกราชใหม่ๆ รัฐบาลต้องแก้ปัญหาความไม่สงบและเหตุจลาจลในประเทศ ซึ่งเกิดจากกลุ่มบุคคลที่พยายามโค่นล้มรัฐบาลเพื่อช่วงชิงอำนาจการปกครอง รัฐบาลไทยในยุคนั้นได้ยื่นมือให้ความช่วยเหลือมาเลเซียอย่างเต็มที่แม้กระทั่งให้พื้นที่ประเทศไทยส่วนหนึ่งเพื่อเป็นที่พักพิงแก่คนมาเลเซีย ดังนั้น มาเลเซียจึงถือเป็นหน้าที่ที่จะให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือไทยในยามที่ไทย ต้องเผชิญกับสถานการณ์ความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

ส่วนความสัมพันธ์ด้านการค้านั้น มาเลเซียและไทยเป็นคู่ค้าที่ดีต่อกันมาโดยตลอด โดยมาเลเซียได้ทำการค้ากับไทยมากเป็นอันดับ 2 รองจากสิงคโปร์ ส่วนไทย ก็ทำการค้ากับมาเลเซีย มากที่สุดเป็นอันดับ 1 ในกลุ่มสมาชิกอาเซียน ดังนั้น จึงมีความเชื่อมั่นว่าไทยและมาเลเซียจะมีเศรษฐกิจที่เติบโตก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปอีก

นายกรัฐมนตรีมหาเธร์ ยังได้กล่าวถึงภาพรวมของการพัฒนาเศรษฐกิจอาเซียนว่า ควรลดการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ และหันมาผลิตสินค้าให้ได้คุณภาพ ตรงตามความต้องการของคนในสังคม ทุ่มงบประมาณให้แก่งานวิจัยด้านเทคโนโลยี และควรพัฒนาแรงงานให้ปรับตัวเข้ากับเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อลดปัญหาหุ่นยนต์แย่งงานมนุษย์ในอนาคต

 

ที่มา : สำนักข่าวไทย

 

1540535784519

.

e0bc9555-e2b3

แบ่งปัน