pnpol600124001000301_24012017_104442

ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี นายศุภณัฐ สิรันทวิเนติ เลขาธิการ ศอ.บต นำนายฮาซัน สาเมาะ เยาวชนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการทดสอบท่องจำคัมภีร์อัลกุรอาน นานาชาติพร้อมการอรรถธิบายกุรอาน ที่ประเทศซูดาน เข้าพบ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวชื่นชม เยาวชน ที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศ ซึ่งการแข่งขันดังกล่าว เป็นการแข่งขันระดับโลก ถือเป็นสิ่งที่น่าภูมิใจ และหวังว่าจะรักษาสิ่งนี้ไว้ และขอสนับสนุนให้ทำงานด้านนี้ต่อไป ทั้งนี้ ขอฝากไปยังผู้อาวุโส เด็ก เยาวชนช่วยกันทำให้บ้านเมืองสงบสุข นายกรัฐมนตรี ยังกล่าวถึงแนวทางการสร้างความปรองดอง ว่า จะต้องมีหลักการด้านการทำงาน จึงขอฝากทุกคน ฝากถึงคณะกรรมการที่ทำงานทั้งหมดให้ร่วมกันทำงาน

สำหรับ สถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ ว่าไม่ได้นิ่งนอนใจ ได้ติดตามและสั่งการทุกหน่วยงาน และจะลงพื้นที่ประสบอุทกภัยภาคใต้ อีกครั้งสัปดาห์นี้ เพื่อติดตามการช่วยเหลือ ทั้งหมดที่เป็นความช่วยเหลือเร่งด่วน รวมทั้งแนวทางการฟื้นฟู และการแก้ปัญหาระยะยาวอย่างยั่งยืน

ที่มา : กรมประชาสัมพันธ์

แบ่งปัน