วันนี้ (25 พ.ย. 61) ที่ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดตราด นางสาวดาวดวงใจ ปาลาเล นายกสมาคมสมาพันธ์สตรีมุสลิมประเทศไทย พร้อมคณะกรรมการเครือข่าย 4 ภาค เดินทางมาเยี่ยมพบปะกลุ่มสตรีมุสลิมประจำจังหวัดตราด โดยมี นายสมาน อดัม ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดตราด พร้อมด้วย นางทิพวรรณ เอี่ยมบุญญฤทธิ์ ประธานกลุ่มสตรีมุสลิมประจำจังหวัดตราด คณะกรรมการและสมาชิก ร่วมให้การต้อนรับ

นายกสมาคมสมาพันธ์สตรีมุสลิม ประเทศไทย กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการเดินทางมาเยี่ยมพบปะกลุ่มสตรีมุสลิมประจำจังหวัดตราด ในครั้งนี้ว่า เพื่อเป็นการเสริมสร้างศักยภาพ ความรู้ ของกลุ่มสตรีมุสลิมประจำจังหวัดตราด ให้มีความสามารถในการบริหารองค์กรสตรีมุสลิมในพื้นที่ และพัฒนาตัวเองของสตรีมุสลิม ให้เป็นที่ยอมรับของสังคม เพิ่มทักษะ ขีดความสามารถในการเป็นผู้นำ สามารถบริหารองค์กรให้เป็นที่ยอมรับของสังคม มีแนวความคิดใหม่ๆ และเป็นพลังขับเคลื่อนด้านต่างๆ ทั้งด้านการศึกษา ด้านชีวิตความเป็นอยู่ และด้านการป้องกันปัญหายาเสพติด เพื่อร่วมแก้ปัญหาในชุมชนต่างๆ ตามนโยบายของรัฐบาล ทั้งนี้ เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ผู้นำสตรี มีความมุ่งมั่นพัฒนาตนเอง เพื่อเป็นต้นแบบในการพัฒนาสตรีด้านอื่นๆ ต่อไป

 

ที่มา : ThaiNews

แบ่งปัน