A smoke rises above Al-Nuri mosque in the old city as Iraqi forces fight Islamic State militants in Mosul, Iraq April 17, 2017. REUTERS/Marko Djurica TPX IMAGES OF THE DAY

ไฮเดอร์ อัล-อาบาดี นายกรัฐมนตรีอิรัก กล่าวว่าการกระทำของไอเอส ในการทำลายมัสยิดใหญ่อัลนูรี เป็นการประกาศอย่างเป็นทางการว่าพวกเขายอมรับความพ่ายแพ้ของพวกเขาในช่วงแปดเดือนที่ผ่านมากับการต่อสู้ในโมซุล

กลุ่มไอเอสได้ทำลายมัสยิดใหญ่แห่งศตวรรษที่ 12 ของอัลนูรีและหอคอยของเมืองโมซุลที่มีมาหลายศตวรรษและยังมีภาพอยู่บนธนบัตร 10,000 ดีนาร์ ของอิรัก

ผู้บัญชาการทหารของอิรักกล่าวว่ากลุ่มก่อการร้ายระเบิดมัสยิดขึ้นหลังจากที่กองทหารเข้ามา

แบ่งปัน