pnoht600228001008201_28022017_120235 pnoht600228001008202_28022017_120235

นักเรียนจากโรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ ยะลา จำนวน 40 คน มาที่บริเวณหน้าสำนักงานกาชาดจังหวัดยะลา ภายในจวนผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการแข่งขันลิเกฮูลู ประยุกต์สมัยใหม่ ประกอบแนวคิด ข้อเตือนใจ ให้อยู่อย่างสันติสุข ภายในโรงเรียน ได้เดินทางมาแสดงให้หัวหน้าส่วนราชการรับชม โดยมีนายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา มอบเงินรางวัลเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ ก่อนออกไปแสดงโชว์ที่จังหวัดเพชรบุรี รวมถึงมีนายราชิต สุดพุ่ม นายวรเชษฐ พรมโอภาษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา นายเจษฎา จิตรัตน์ ปลัดจังหวัดยะลา นายอำเภอทั้ง 8 อำเภอของจังหวัดยะลา และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมรับชมให้กำลังใจอีกด้วย

pnoht600228001008203_28022017_120235 pnoht600228001008204_28022017_120235

นางรอฮานี เครือวัลย์ ครูผู้สอน กล่าวว่า ลิเกย์ฮูลู เป็นการแสดงของภาคใต้ ซึ่งเป็นการแสดงพื้นบ้าน ที่สร้างความสัมพันธ์ไมตรีต่อกัน ในฐานะที่เป็นครูสอนศิลปะ และวิชานาฎศิลป์ จึงมีความคิดให้นักเรียน ม.5 แสดงศิลปะพื้นเมือง โดยที่นักเรียนร่วมกันคิดขึ้นมาว่าจะแสดง ลิเกฮูลู แบบประยุกต์ ที่มีแนวคิด ข้อเตือนใจ ให้อยู่อย่างสันติสุข และทำการแสดงบริเวณที่สนามกีฬาของโรงเรียน ทำให้นักเรียนกลุ่มอื่นๆ เกิดความชอบ และให้ความสนในเป็นอย่างมาก จึงจัดการแข่งขันการประกวดขึ้น โดยมีทีมเข้าร่วมตั้งแต่ ม.1-ม.6 เข้าร่วม และได้ทีมที่ชนะเลิศเป็นห้อง ม.5/2 และได้รับเชิญให้ไปแสดงที่จังหวัดเพชรบุรี จึงได้เดินทางมาแสดงให้ส่วนราชการได้รับชมก่อน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ

ที่มา : กรมประชาสัมพันธ์

แบ่งปัน