ชาวนราธิวาสสนใจร่วมชมนิทรรศการในงานของดีเมืองนรา ครั้งที่ 42 อย่างคึกคัก ส่วนใหญ่เน้นสร้างองค์ความรู้นอกห้องเรียนให้กับนักเรียน

การจัดงานของดีเมืองนรา ครั้งที่ 42 ประจำปี 2560 บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา ศูนย์ราชการจังหวัดนราธิวาส ซึ่งกำหนดจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน ที่ผ่านมา ในวันนี้บรรยากาศการเที่ยวงานของดีเมืองนรา ยังคงคึกคักมีประชาชนทั่วไป และกลุ่มนักเรียน นักศึกษาเข้ามาเที่ยวบริเวณการจัดงานอย่างต่อเนื่อง ส่วนใหญ่เน้นชมซุ้มนิทรรศการทั้ง 31 ซุ้ม ที่อยู่ในส่วนของกองงานลองกอง ภายใต้หัวข้อ “ ศาสตร์พระราช สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ” ซึ่งแต่ละหน่วยงานนำผลงานโครงการพระราชดำริที่ประสบผลสำเร็จและมีการขยายผลสู่เกษตรกรชาวนราธิวาสและจังหวัดใกล้เคียง ให้มีความเป็นอยู่ที่ดี มีสุข ทั้งด้านอาชีพ ด้านการศึกษา และด้านสาธารณสุข ฯลฯ มาจัดนิทรรศการ มีการแบ่งนิทรรศการออกเป็น 5 โซน ประกอบด้วยโซนที่ 1 เป็นเกษตรสร้างความอุดมแห่งแผ่นดิน โซนที่ 2 สนองงานพระราชดำริ โซนที่ 3 เส้นทางสร้างอนาคตการศึกษา โซนที่ 4 ทรัพยากรและการอนุรักษ์ และโซนที่ 5 พัฒนาสุขภาพและสังคม

ด้านเด็กหญิงมาซีเตาะห์ มะดิง นักเรียนโรงเรียนนราวิทย์อิสลาม กล่าวว่า การได้มาชมนิทรรศการของหน่วยงานต่างๆในงานของดีเมืองนรา ครั้งที่ 42 นี้ถือเป็นการหาความรู้นอกห้องเรียน ซึ่งได้ทั้งความรู้และสัมผัสกับของจริง รวมถึงได้ชมโครงการต่างๆที่เกิดขึ้นตามแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9 ด้วย ซึ่งสอดคล้องกับในบทเรียนที่เรียนวิชาสังคมเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง

สำหรับการเที่ยวชมงานของดีเมืองนรา ครั้งที่ 42 นั้น ประชาชนสามารถเดินทางมาเที่ยวงานได้ต่อเนื่องถึงวันที่ 25 กันยายน 2560 นี้ โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาสได้จัดทำสถิติในวันที่ผ่านมานั้นเฉลี่ยมีประชาชนและนักเรียนสนใจเที่ยวงานกว่า 2,000 คนต่อวัน และในวันนี้ ( 21 ก.ย. 60 ) จะมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในช่วงเย็น ด้วยการริ้วขบวนแห่ จาก 13 อำเภอที่สะท้อนถึงวิถีชีวิต และประเพณีของประชาชนในพื้นที่ และในวันที่ 23 – 25 กันยายน 2560 มีการจัดการแข่งขันเรือกอและ เรือยอกอง และเรือคชสีห์ ชิงถ้วยพระราชทานหน้าพระที่นั่ง ณ บริเวณพลับพลา หาดนราทัศน์ด้วย

pnoht600921001009903

pnoht600921001009904

pnoht600921001009902

แบ่งปัน