ปีการศึกษาใหม่ 2017-2018 ได้เริ่มขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา มีนักเรียนมากกว่า 6 ล้านคน ในระดับชั้นเรียนต่างๆ เข้าร่วมเรียนในวันแรกทั่วราชอาณาจักร ขณะครูกว่าครึ่งล้านคนพร้อมที่จะต้อนรับนักเรียนและมั่นใจได้ว่ากระบวนการทางการศึกษานั้นเป็นไปอย่างมีระเบียบ

เมืองหลวงซาอุดิอาระเบีย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษา Ahmed Al-Issa ได้ไปเยี่ยมโรงเรียนสองแห่งในวันแรกของการเรียนการสอน เขากล่าวว่าซาอุดิอาระเบียได้รับการยอมรับจากโรงเรียนและมหาวิทยาลัยต่างๆ ถึงการเตรียมพร้อมที่จะให้นักเรียนมุ่งสู่แข่งขันด้านการศึกษาในระดับโลก

“ประเทศของเราสมควรที่จะมีระบบการศึกษาขั้นสูงที่มีความสามารถในการสร้างสรรค์ และความคิดชาญฉลาด เพื่อให้โอกาสที่ดีที่สุดสำหรับลูกหลานของเรา” เขากล่าว

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกล่าวเสริมว่า นักเรียนควรปฏิบัติตามคำสอนของอิสลามและค่านิยมของชุมชน รักษาความสำเร็จของซาอุดิอาระเบียและทำหน้าที่ควบคู่ไปกับครูและนักเรียนคนอื่นๆ เขายังยกย่องบทบาทของครอบครัวในการทำให้ผลงานของโรงเรียนและมหาวิทยาลัยประสบความสำเร็จ

โดยมีครูมากกว่า 15,000 คน ได้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประสบการณ์ด้านการศึกษาในประเทศแคนาดา มีการอบรมทักษะที่จำเป็นสำหรับครูผู้สอนรายใหม่ การอบรมความสามารถในการอ่าน วิธีการประเมินผลและอื่นๆ ที่จะนำมาใช้ในการสอนนักเรียนได้อย่างมีคุณภาพ

แบ่งปัน