นักวิชาการมุสลิมจากประเทศไทย นำเสนอบทความทางวิชาการในงานสัมมนานานาชาติว่าด้วยฮัจย์ ภายใต้หัวข้อฮัจย์ คือ เวทีแห่งสันติภาพจากแผ่นดินหะรอมของอัลลอฮฺ ณ นครมักกะฮฺ ซาอุดิอาระเบีย

ผศ.ดร.อิสมาอีลลุตฟี จะปะกียา อธิการบดีมหาวิทยาลัยฟาฏอนี ในฐานะตัวแทนนักวิชาการจากประเทศไทยได้เข้าร่วมสัมมนาเวทีวิชาการนานาชาติ พร้อมทั้งนำเสนอบทความว่าด้วยเรื่องฮัจย์ ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1438 ภายใต้หัวข้อฮัจย์ คือเวทีแห่งสันติภาพจากแผ่นดินฮะรอมของอัลลอฮ์ โดยทางกระทรวงฮัจย์และอุมเราะห์ ประเทศซาอุดิอาระเบีย จัดขึ้นระหว่างวันที่ 26-27 สิงหาคม 2560 ณ หอประชุม อัลกออะห์ อัรรออีซียะห์ นครมักกะฮฺ ประเทศซาอุดิอาระเบีย โดยมี ดร.มูฮัมมัด ศอลิห์ บินฏอฮิร เบนเท็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงฮัจย์และอุมเราะห์ ประเทศซาอุดิอาระเบีย เป็นประธานในพิธีเปิด

ดร.มูฮัมมัด ศอลิห์ บินฏอฮิร เบนเท็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงฮัจย์และอุมเราะห์ กล่าวว่า การจัดเวทีสัมมนาวิชาการนานาชาติว่าด้วยเรื่องฮัจย์ในครั้งนี้ ดำเนินการให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกษัตริย์ผู้อุปถัมภ์สองมัสยิดอันทรงเกียรติ และมกุฎราชกุมารที่ทรงตระหนักและให้ความสำคัญกับการเผยแพร่สันติภาพและศาสนาอิสลามอันสูงส่ง ตลอดจนกระชับความสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างนักวิชาการและปราชญ์ หรือ อุละมาอฺอิสลามจากทั่วโลก และการสัมมนาครั้งนี้ ได้มีนักวิชาการและปราชญ์ หรือ อุละมาอฺจากกว่า 50 ประเทศทั่วโลกเข้าร่วม มีการนำเสนอบทความกว่า 20 หัวข้อ โดยหนึ่งในจำนวนนี้มี ผศ.ดร.อิสมาอีลลุตฟี จะปะกียา อธิการบดีมหาวิทยาลัยฟาฏอนี ในฐานะสมาชิกถาวรคณะมนตรีสมาพันธ์โลกอิสลาม ได้นำเสนอบทความเรื่อง “การประกาศเจตนารมณ์อันถาวรของนบีมูฮัมหมัดเนื่องในคุตบะฮ์ฮัจย์อำลา”

ขณะที่ ผศ.ดร.อิสมาอีลลุตฟี จะปะกียา อธิการบดีมหาวิทยาลัยฟาฏอนี กล่าวว่า บทความที่นำเสนอครั้งนี้ ถือเป็นบทความชิ้นแรกในรอบ 40 ปี ตั้งแต่มีการสัมมนาฮัจย์ที่นำเสนอโดยนักวิชาการจากประเทศไทย ซึ่งถือเป็นเกียรติอันยิ่งใหญ่ที่ตนเองได้รับเชิญจากประเทศซาอุดิอาระเบียและถือเป็นตัวแทนของนักวิชาการจากประเทศไทยที่ได้มีโอกาสเข้าร่วม โดยบทความที่นำเสนอนั้นได้รับความสนใจและเป็นที่ชื่นชอบจากนานาชาติเป็นอย่างดี

pnsoc600827001002302_27082017_105318

pnsoc600827001002307_27082017_105318

pnsoc600827001002306_27082017_105318

 

แบ่งปัน