ม.4 บ้านพะปูเงาะ ต.เกะรอ อ.รามัน จ.ยะลา มีนักท่องเที่ยวจากในและต่างประเทศแห่ชมคำภีร์อัลกุรอ่านที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย โดยเฉพาะช่วงเทศกาลฮารีรายอ ที่ผ่านมาจนถึงเวลานี้ ยังมีนักท่องเที่ยวจากมาเลเซีย บรูไน สิงคโปร์และในประเทศไทยแห่มาเซลฟีกันนเป็นจำนวนมาก มีร้านค้า ขายอาหาร ขายน้ำ ไอศครีมเกิดขึ้นตลอดสองข้างทาง สร้างรายได้ให้กับเยาวชนในหมู่บ้านได้เป็นอย่างดี

นายมะรอกี อารียู อีหม่ามมัสยิดบ้านพะปูเงาะ อ.รามัน จ.ยะลา เปิดเผยว่า เป็นประจำทุกปีที่มีการร่วมมือของประชาชนในพื้นที่ และมีการประชุมหารือว่าในปีนี้จะมีการสร้างสรรผลงานอะไร เพื่อไม่ให้ซ้ำกับทุกๆ ปีและไม่เหมือนใคร จึงมีมติว่าจะสร้างคำภีร์อัลกุรอ่านที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ประกอบกับในหมู่บ้านมีทั้งช่างส่งออกแบบและผู้เชี่ยวชาญด้านการเขียนกุรอ่านขึ้นมา โดยใช้งบประมาณเพียง 6 พันบาท ส่วนเยาวชนก็ช่วยด้านแรงกาย อุปกรณ์การสร้างก้ได้จากการบริจาคของประชาชนในพื้นที่ ปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวที่มาเยือนได้บริจาคเงินยอดเกือบ 3 แสนบาท มีนักท่องเที่ยวจากประเทศไทย บรูไน สิงคโปร มาเลเซีย อินโดนีเซีย มาเยี่ยมชม จึงอยากให้ภาครัฐส่งเสริมเป็นแหล่งท่องเที่ยวเพื่อสร้างรายได้ให้กับพื้นที่ในอนาคต

ด้านนายมะซากี เจะแม ช่างผู้ออกแบบ เปิดเผยว่า การออกแบบได้นำคัมภีร์อัลกุรอ่านจริงมากางเพื่อประเมินความสูง ความกว้าง โดยมีความสูง 3 เมตร 36 ซม. กว้าง 5 เมตร 30 ซม. ใช้ไม้อัดธรรมดา ซึ่งตอนนี้กำลังสร้างหลังคาเพื่อมาปิด ป้องกันตัวอักษรได้รับความเสียหายจากฝนและแดด

ด้านนายมูนีรูล์ฮัก มาโซ ผู้เขียน”ฆอต”กุรอ่านด้วยมือ เปิดเผยว่า ตนเองมีความสนใจด้านการเขียนฆอตมาตั้งแต่เด็กอยู่แล้วประกอบกับบิดาก็มีการส่งเสริมด้านศิลปะ คอยฝึกสอนให้เขียนตั้งแต่เด็ก ประกอบกับได้มีโอกาสเข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนบ้านพอเม็ง จ.ปัตตานี ทางโรงเรียนมีคาบวิชาภาษา”ฆอต” อย่างจริงจังกว่าสถาบันอื่นๆ จึงได้มีโอกาสพัฒนาตนเองไปด้วย สมัยศึกษาอยู่ที่โรงเรียนเคยได้รับรางวัลที่ 1 ที่ 2 ในการประกวดการเขียนฆอตในงานกีฬาสี ความยากในการเขียนคือต้องเขียนเป็นตัวใหญ่กว่าปกติ จึงอยากให้ทางกระทรวงศึกษาธิการบรรจุให้เป็นหลักสูตรในคาบเรียน โดยเฉพาะในโรงเรียนปอเนาะที่มีวิชาสามัญส่งเสริมนักศึกษาที่มีความสามารถด้านนี้ด้วย

ที่มา ThaiNews

แบ่งปัน