รัฐบาลนอร์เวย์เสนอร่างพระราชบัญญัติห้ามมุสลิมสวมฮิญาบแบบปิดหน้า(บูรก้า) ในโรงเรียนทุกแห่งตั้งแต่สถานรับเลี้ยงเด็กไปจนถึงมหาวิทยาลัย โดยระบุว่ามันเป็นอุปสรรคต่อการสื่อสารระหว่างนักเรียนกับครู

Torbjorn Roe Isaksen รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและการวิจัย กล่าวในแถลงการณ์ ว่า เราไม่ต้องการผ้าคลุมหน้าในสถานรับเลี้ยงเด็ก โรงเรียนและมหาวิทยาลัย เพราะการสวมผ้าคลุมหน้าเป็นการป้องกันการสื่อสารที่ดี ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญสำหรับนักเรียนที่จะได้รับการศึกษาที่ดี และทางการนอร์เวย์จะปรึกษากับผู้ที่อาจได้รับผลกระทบจากร่างกฎหมายในช่วงหลายเดือนที่จะมาถึงนี้

 

Norway to ban full-face Muslim veil in all schools

แบ่งปัน