เนื่องจากเดือนนี้เป็นเดือนรอมฎอน หรือเดือนถือศีลอดของผู้นับถือศาสนาอิสลามทั่วโลก ดังนั้นหลายประเทศจะมีความเข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติตนในเดือนรอมฎอน สำหรับอำเภอสุไหงโก-ลกที่มีชายแดนติดต่อกับประเทศมาเลเซีย ซึ่งมีความเข้มงวดในเรื่องนี้ อีกทั้งมีประชาชนในพื้นที่และต่างจังหวัดมักเดินทางข้ามแดนไปท่องเที่ยวและจับจ่ายซื้อสินค้าในประเทศมาเลเซียเป็นจำนวนมาก

นายปรีชา นวลน้อย นายอำเภอสุไหงโก-ลก จึงเตือนคนไทยต่างศาสนิกที่เดินทางเข้าไปในประเทศมาเลเซียในเดือนรอมฎอน ที่ชาวมาเลเซียซึ่งนับถือศาสนาอิสลามอยู่ระหว่างการถือศีลอด โดยเฉพาะในรัฐกลันตันที่มีการปฏิบัติตามหลักศาสนาอย่างเคร่งครัด เนื่องจากมีกฎหมายห้ามการรับประทานอาหารและเครื่องดื่มในที่สาธารณะ หากเจ้าหน้าที่พบเห็นอาจเสี่ยงถูกจับกุม

อย่างไรก็ตามแม้จะมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด แต่สำหรับร้านค้าและร้านอาหารของประชาชนที่นับถือศาสนาอื่นๆ ยังได้รับสิทธิ์ในการเปิดจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มได้ตามปกติ ซึ่งหากมีความประสงค์จะเข้าไปประเทศมาเลเซียในช่วงเดือนรอมฎอน ขอให้ศึกษาถึงกฎหมายและข้อบังคับในช่วงเดือนรอมฎอนของประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นจากความรู้เท่าไม่ถึงการณ์

ทั้งนี้ สำหรับประเทศมาเลเซียจะไม่อนุญาตให้ร้านอาหารและเครื่องดื่มของผู้นับถือศาสนาอิสลามเปิดจำหน่ายสินค้าประเภทนี้ก่อนเวลา 15.00 น.ตามเวลาประเทศมาเลเซีย หากพบการฝ่าฝืนครั้งแรกจะทำการตักเตือน และหากทำผิดเป็นครั้งที่ 2 จะดำเนินคดีตามกฎหมาย

 

ที่มา : ThaiNews

 

2

.

3

แบ่งปัน