นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยอูตาระ ประเทศมาเลเซีย (UUM) ออกค่ายอาสาพัฒนา และมอบสิ่งของให้กับนักเรียนตาดีกาในพื้นที่อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

วันนี้ (19 ก.ย. 61) ที่โรงเรียนตาดีกาญามีอุลคอยรีย์ ตำบลตาเนาะแมเราะ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา นายคอเล็ต ดาฮาตอ อีหม่ามมัสยิดญามีอุลคอยรีย์ ได้ให้การต้อนรับนายมูฮัมหมัด ไฟซอล อาจารย์มหาวิทยาลัยอูตาระ จากประเทศมาเลเซีย (Universtiy Utara Malaysia : UUM) ที่นำนักศึกษา จำนวน 25 คน มาร่วมออกค่ายอาสาพัฒนาและมอบสิ่งของให้กับนักเรียนตาดีกา ระหว่างวันที่ 19-20 กันยายน 2561 โดยมีส่วนราชการในพื้นที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียนให้การต้อนรับ

นายมูฮัมหมัด ไฟซอล อาจารย์มหาวิทยาลัยอูตาระ กล่าวว่า ทางมหาวิทยาลัยได้สร้างบัณฑิตออกไปรับใช้ชุมชนท้องถิ่น ดังนั้น สิ่งสำคัญที่ต้องปลูกฝังให้กับนักศึกษาก็คือ เรื่องของจิตอาสา หรือจิตสำนึกสาธารณะ ต่อให้ผลิตบัณฑิตที่เก่งกาจสักแค่ไหน แต่ถ้าไม่ได้สอนให้เขารู้จักการให้ การแบ่งปัน การคืนกลับให้สังคม ความเก่งกาจนั้น ก็ไม่มีความหมาย

ด้าน นายมูอากีลี ตัวแทนนักศึกษามหาวิทยาลัยอูตาระ กล่าวว่า ได้รวมตัวกันจัดตั้งกลุ่มจิตอาสาขึ้นเพื่อให้เพื่อนนักศึกษาได้รวมตัวกันสร้างสรรค์สิ่งดีๆ ให้กับสังคมและท้องถิ่น สามัคคีกันช่วยเหลือเกื้อกูลกันนึกถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง ที่ผ่านมาพวกเราได้ออกค่ายอาสาพัฒนาในประเทศไทย 2 แห่ง คือ ที่โรงเรียนตาดีกาในพื้นที่จังหวัดกระบี่ และกรุงเทพฯ และครั้งนี้เป็นครั้งที่ 3 ที่โรงเรียนตาดีกาในพื้นที่อำเภแเบตง จังหวัดยะลา

ซึ่งกิจกรรมมีการปรับภูมิทัศน์รอบมัสยิด และโรงเรียนตาดีกา สร้างสนามกีฬา เลี้ยงอาหารกลางน้อง ๆ นักเรียนตาดีกา มอบคัมภีร์อัลกุรอานและซูเราะห์ยาซีน รับบริจาคเสื้อมือ 2 แจกให้ผู้ยากไร้ เป็นต้น ซึ่งการการออกค่ายแต่ละครั้ง จะมีมีชาวบ้านมาช่วยด้วย ทำให้ได้เห็นความสามัคคีของชุมชน กับโรงเรียน เป็นภาพสะท้อนว่าสถาบันการศึกษากับชุมชนต้องพึ่งพาอาศัยกัน ซึ่งพวกเราภูมิใจมาก ที่มีส่วนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาก็ต้องเริ่มจากจุดเล็กๆ อย่างนี้

 

ที่มา : ThaiNews

 

2

.

3

.

4

.

10

.

5

.

6

.

7

.

8

.

9

แบ่งปัน