วันที่ 30 ต.ค. 62 สำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดนราธิวาส จัดโครงการยกระดับการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ โดย ธ.ก.ส. เพื่อช่วยเหลือและแก้ไขความเดือดร้อนของเกษตรกรทั่วไป หรือเกษตรกรผู้ที่ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐที่มีหนี้นอกระบบ เข้ามาเป็นหนี้ในระบบ อีกทั้ง ช่วยลดภาระหนี้ที่เกิดจากเหตุสุจริตจำเป็น และเป็นภาระหนักให้แก่เกษตรกรทั่วไป หรือเกษตรกรผู้ที่ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐที่มีหนี้นอกระบบ

นายประเสริฐ เผือกสม ผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เป็นส่วนงานที่มีหน้าที่ในการดูแลเกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ รวมถึงป้องกันและแก้ไขปัญหาหนี้สินนอกระบบของเกษตรกรและบุคคลในครัวเรือน

โดยกำหนดให้มีจุดบริการให้คำปรึกษาและแก้ปัญหาหนี้นอกระบบแก่เกษตรกรและบุคคลทั่วไปในทุกสาขาทั่วประเทศ และธนาคารได้รับมอบหมายจากรัฐบาล ให้ทำหน้าที่เป็นคณะอนุกรรมการไกล่เกลี่ยประนอมหนี้นอกระบบ และคณะอนุกรรมการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพ การหารายได้ของลูกหนี้นอกระบบประจำจังหวัด เพื่อช่วยเหลือด้านสินเชื่อ และด้านการเพิ่มศักยภาพการหารายได้ของเกษตรที่มีหนี้นอกระบบ ที่สำคัญ คือ ธนาคารมีส่วนร่วมในการยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร

ด้าน นายจุมพล นาถประดิษฐ์ พนักงานบริหารสินเชื่อฯ กล่าวว่า ภายใต้โครงการฯ ดังกล่าว สำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดนราธิวาส รับผิดชอบดูแลเกษตรกรฯ จำนวน 1,698 คน ซึ่งในวันนี้ (30 ต.ค. 62) เป็นเกษตรกรฯ จากในพื้นที่อำเภอเมืองนราธิวาส ยี่งอ และบาเจาะ จำนวน 40 คน เข้าร่วมกิจกรรม

และหลังจากนี้พนักงานฯ จะลงพื้นที่ติดตาม สอบถามปัญหา ถ้าอยู่ในข่ายอำนวยสินเชื่อได้ ก็จะให้การช่วยเหลือต่อไป

 

ที่มา : ThaiNews

แบ่งปัน