ว่าที่ร้อยตรี จิรัสย์ ศิริวัลลภ นายอำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า อำเภอบาเจาะ ร่วมกับกำนันผู้ใหญ่บ้าน ชมรมสตรีมุสลิม ชมรมดอกพุทธ และทุกภาคส่วน กำหนดจัดกิจกรรมตามโครงการรอมฎอนสัมพันธ์และช่วยเหลือเด็กกำพร้าขึ้น เป็นปีที่ 5 ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 เวลา 17.00 น. ที่บริเวณลานหน้าอาคารที่ว่าการอำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส ซึ่งจะมีการบรรยายทางศาสนา ในหัวข้อ “คุณค่าและความสำคัญของการดูแลเด็กกำพร้า” การจัดเลี้ยงอาหารละศีลอด การมอบเงินช่วยเหลือแก่เด็กกำพร้า ทั้งไทยพุทธและมุสลิม กว่า 600 คน คนละ 500 บาท

“…ในหนึ่งปี ควรมีการจัดกิจกรรมที่ให้ความสำคัญกับเด็กกลุ่มนี้ ที่จะช่วยส่งเสริม ช่วยพัฒนาได้อย่างไร ซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าวก็จะช่วยสร้างขวัญกำลังใจ…”

ทั้งนี้ขอเชิญชวนประชาชนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือเด็กกำพร้า โดยการบริจาคเงินสมทบทุน ได้ ณ ที่ว่าการอำเภอบาเจาะ สำนักงานอำเภอ ชั้น 2 หรือโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารอิสลาม เลขที่บัญชี 096-1-06337-8 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.0-7359-9738

ด้านนายอบูนูฟัยล์ มาหะ ในฐานะกรรมการอิสลามฝ่ายวิชาการ มัสยิดประจำจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า เดือนรอมฎอน ตรงกับเดือนที่ 9 ของปีปฏิทินอิสลาม ซึ่งมีการบัญญัติให้มีการถือศีลอด ส่วนในช่วงละศีลอด ถึงไม่มีบทบัญญัติเฉพาะว่าจะต้องละศีลอดร่วมกัน แต่ชาวมุสลิมจะซื้อข้าวสาร อินทผลัม บริจาคเงินให้กับมัสยิด หรือรวมกลุ่มกันจัดละศีลอด เพื่อคนจน คนอนาถา คนขัดสน ในชุมชน/หมู่บ้าน ก็จะได้กินตลอดทั้งเดือน ถือเป็นการฝึกการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ด้วย

 

ที่มา : ThaiNews

แบ่งปัน