นางสาวณัฐชไม เสน่หา พาณิชย์จังหวัดนราธิวาส เปิดเผยว่า จังหวัดนราธิวาส โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัด กำหนดจัดงานถนนคนเดิน ท่าพระยาสาย ภายใต้โครงการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าจังหวัดชายแดนภาคใต้ กิจกรรมส่งเสริมด้านการตลาดในพื้นที่ 7 เมืองหลัก ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 21-22 พฤษภาคม 2560 ที่บริเวณถนนภูผาภักดี อำเภอเมืองนราธิวาส เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและบรรยากาศการค้า รวมถึงการสร้างความเชื่อมั่นในพื้นที่

และยังคงมีสินค้าที่นำมาจำหน่ายมากมาย ทั้งของใช้ ของตกแต่ง เสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย ผ้าทอ ผลิตภัณฑ์จากกระจูด อาหารแปรรูป อาหารปรุงสด จากผู้ประกอบการ OTOP SMEs และวิสาหกิจชุมชนของจังหวัดนราธิวาส รวมถึงมีการจำหน่ายสินค้าจากผู้ประกอบการถนนคนเดิน

นอกจากนี้จะมีการจัดจำหน่ายสินค้าธงฟ้าราคาประหยัด เพื่อให้พี่น้องประชาชนที่นับถือศาสนาอิสลามได้ซื้อไว้เพื่อบริโภคในช่วงเดือนรอมฎอน ที่กำลังจะมาถึงอีกด้วย

แบ่งปัน