จังหวัดนราธิวาส แถลงข่าวงาน “OTOP ทั่วไทย ประสานใจสู่แดนใต้ สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 6-12 กันยายน 2560 จัดเต็มทั้ง 7 วัน 7 คืน ณ สนามกีฬามหาราชสุไหงโก-ลก อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส พบกับการแสดงสินค้า OTOP จากทั่วประเทศ และตื่นตาตื่นใจกับการแสดงของเหล่าดารานักแสดงชื่อดังทุกค่ำคืน

งาน “OTOP ทั่วไทย ประสานใจสู่แดนใต้ สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” จัดขึ้นภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการค้าชายแดนใต้ อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส (เมืองต้นแบบ สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน) เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมด้านการตลาดเพื่อเพิ่มโอกาสขยายช่องทางในการเข้าถึงผู้บริโภคอย่างเป็นระบบ เพิ่มมูลค่าการจำหน่ายและส่งออกสินค้า ทำให้ชุมชนมีความเข้มแข็งมีรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

สำหรับกิจกรรมภายในงาน จะประกอบด้วยการจัดนิทรรศการแสดงการเชื่อมโยงศักยภาพของ 3 เมืองต้นแบบ ได้แก่อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส (เมืองต้นแบบการค้าชายแดนระหว่างประเทศ) , อำเภอเบตง จังหวัดยะลา (เมืองต้นแบบการท่องเที่ยวครบวงจร) และอำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี (เมืองต้นแบบการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรมก้าวหน้าผสมผสาน) ตามโครงการเมืองต้นแบบ สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน โดยมีจุดสาธิตสินค้าเด่นนราธิวาส (การทอผ้าและการสานกระจูด) และ Landmark เพื่อดึงดูดผู้มาเข้าชม การจัดแสดงและจำหน่าย OTOP ทั่วประเทศ และผู้ประกอบการกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) จังหวัดนราธิวาส รวมทั้งสิ้นจำนวน 180 บูธ โดยเริ่มเปิดจำหน่ายตั้งแต่เวลา 17.00-19.00 น.

นอกจากนี้มีการจัดแสดงบนเวที เป็นการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่นจังหวัดนราธิวาส และการแสดงคอนเสิร์ตของศิลปิน ดารา เช่น ลูลู่ลาล่า , อี๊ดโปงลาง , Dr.Fuu , ค่อม บอล โรเบิรต์ , บ่าววี , พัทลุง โกไข่&นายสน เป็นต้น ทั้งนี้จะมีพิธีเปิดงานฯ อย่างเป็นทางการในวันที่ 6 กันยายน 2560 นี้ โดยมีนายสิทธิชัย ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานเปิดงาน

แบ่งปัน