ธนาคารเพื่อการพัฒนาอิสลาม (IDB) ขององค์การความร่วมมืออิสลาม (OIC) ได้ตั้งกองทุนมูลค่ากว่า 30 ล้านเหรียญสหรัฐ(ประมาณ 936,558,920 บาท) เพื่อดำเนินการผ่าตัดต้อกระจกมากกว่า 100,000 ครั้ง และจัดหาแว่นตาสำหรับเด็กนับล้านในแอฟริกา (ITFC)

“ประมาณ 33 ล้านคน ในแอฟริกาต้องทนทุกข์ทรมานจากการผิดปกติทางสายตา ซึ่งในประมาณ 75% ของกรณีสามารถป้องกันหรือรักษาได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่เป็นต้อกระจก” Waleed al-Wohaib ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ ITFC กล่าว ในระหว่างการประชุมการประสานงานเพื่อการต่อสู้ กับตาบอดใน อิสตันบูล ประเทศตุรกี

แบ่งปัน