เมื่อทางการซาอุดิอาระเบียตัดสินใจที่จะอนุญาตให้ผู้หญิงขับรถได้ในปีหน้านั้น จะส่งผลให้การค้าขายรถยนต์มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจำเป็นต้องใช้เงินในการกู้ยืมจากธนาคาร และธนาคารเห็นความต้องการที่เพิ่มขึ้นของสินเชื่อประเภทนี้ จึงพร้อมที่จะให้บริการแก่สตรีอย่างเต็มที่

Talat Hafiz เลขาธิการสื่อและคณะกรรมธนาคารของธนาคารซาอุดิอาระเบียกล่าวว่า ธนาคารพร้อมที่จะจัดหาเงินทุนสำหรับผู้หญิงที่ต้องการซื้อรถยนต์โดยตรงและโดยอ้อมผ่านการชำระเงินให้กับตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ ชี้ว่าการตัดสินใจครั้งนี้จะมีผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เป็นประโยชน์ เพื่ออำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้หญิงและการขยายบทบาททางเศรษฐกิจ

เขาชี้ว่า “ปัญหาหลักประการหนึ่งที่ขัดขวางการทำงานของสตรีคือการการเดินทางคมนาคม เงินที่ผู้หญิงใช้จ่ายไปสำหรับรถแท็กซี่นั้นถือเป็นเงินที่สิ้นเปลืองจำนวนมาก ดังนั้นครอบครัวของพวกเธอจะสามารถประหยัดได้มากตอนนี้”

เขากล่าวว่า ธนาคารไม่ได้แบ่งแยกความแตกต่างระหว่างผู้หญิงกับผู้ชาย ไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อผู้บริโภค สินเชื่อที่อยู่อาศัย หรือสินเชื่อเพื่อการลงทุน อย่างไรก็ตามธนาคารคาดว่าจะได้รับการตอบรับจากผู้หญิงในการมาใช้บริการเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะมีผลกระทบในเชิงบวกต่อเศรษฐกิจโดยรวม

เขากล่าวเสริมว่า ธนาคารพร้อมที่จะสนับสนุนการตัดสินใจครั้งนี้ โดยจะเห็นว่าปัจจุบันมีโอกาสใหม่ๆ สำหรับผู้หญิงในภาคการขนส่ง เช่น บริษัทขนส่ง Uber และ Kareem ซึ่งอาจจ้างคนขับรถสาธารณะเป็นผู้หญิง เพื่อให้ความเป็นส่วนตัวมากขึ้นแก่ผู้โดยสารที่เป็นหญิง

แบ่งปัน